Υψηλού επιπέδου συνάντηση Ελλάδας-Κίνας (23 Μαΐου 2018)

Χρόνος Ανάγνωσης
λιγότερο από
1 λεπτό

Υψηλού επιπέδου συνάντηση Ελλάδας-Κίνας (23 Μαΐου 2018)

Αναρτήθηκε στο:

Υψηλού επιπέδου συνάντηση Ελλάδας-Κίνας πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2018 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, και της Κινεζικής, τον Υφυπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας, Li Meng.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράφηκε το Σχέδιο Δράσης 2018-2020 μεταξύ Ελλάδας-Κίνας με στόχο την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία των δύο χωρών.

Σε ανώτατο υπουργικό επίπεδο συμφωνήθηκε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη και συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και για την περαιτέρω εμβάθυνση της ήδη αναπτυγμένης στρατηγικής συνεργατικής σχέσης τους η οποία ενισχύεται από την πρωτοβουλία του Πεκίνου με τον τίτλο «One Belt - One Road».

 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας στις δύο χώρες, και επισημάνθηκε η μεγάλη ανταπόκριση της επιστημονικής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας των δύο χωρών στην Προκήρυξη της Δράσης Διμερούς & Πολυμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας που εκδόθηκε στις αρχές του 2018 από την ΓΓΕΤ. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική μίας νέας διμερούς προκήρυξης κατά τα έτη 2019-2020 για την προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, τα τεχνολογικά πάρκα, τις θερμοκοιτίδες καινοτομίας και τα βιομηχανικά clusters.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην πολύχρονη και αξιόλογη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της Έρευνας και Τεχνολογίας και υπογράμμισε ότι η εν λόγω συνάντηση δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την Κίνα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως είναι η προσέλκυση στην Ελλάδα τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), η πρόγνωση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η τεχνητή νοημοσύνη. «Η Κίνα και η Ελλάδα δημιούργησαν πολιτισμούς καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της Ασίας και της Ευρώπης και η σημερινή συνάντηση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του παρελθόντος μας», είπε ο κ. Φωτάκης.