Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας για ψηφιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Χρόνος Ανάγνωσης
λιγότερο από
1 λεπτό

Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας για ψηφιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Σημαντικοί φορείς και προσωπικότητες από τον ελληνικό ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό τομέα, με ειδίκευση σε θέματα ψηφιοποίησης και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας, συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο για την Ψηφιοποίηση και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομίας στο Πεκίνο (International Symposium for Cultural Heritage Conservation and Digitalization/CHCD2018) που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Tsinghua στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2018.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης

Στις εργασίες του ελληνικού πάνελ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η καθηγήτρια του ΕΜΠ κα Α. Μοροπούλου, η οποία παρουσίασε καινοτόμες και αειφόρες δράσεις διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομίας, η κα Γεωργία Αγγελάκη, σύμβουλος για θέματα ψηφιοποίησης Εθνικής Βιβλιοθήκης, και ο CEΟ της εταιρείας ψηφιακού πολιτισμού και πολιτιστικής διαχείρισης PostScriptum, ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης, ενεργό μέλος της μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Europeana και εκπρόσωπός της για τις επαφές της με την Κίνα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Υφυπουργού ΥΨΗΠΤΕ, κ. Λ. Κρέτσου, με θέμα την σημασία της ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου στον ελληνικό χώρο και τις συνέργειες που δημιουργούνται από την αξιοποίηση σχετικού υλικού σε οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και για τα κίνητρα που προσφέρει η χώρα μας στον τομέα αυτό. O κ. Κρέτσος κάλεσε τους συνέδρους να επωφεληθούν από τις νέες πολιτικές του ΥΨΗΠΤΕ, επιλέγοντας την Ελλάδα για ανάλογες δράσεις με ποιοτικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας όχι μόνο τα νέα θεσμικά εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας, αλλά και τον πολιτιστικό της πλούτο, τη φυσική ομορφιά της, και το έμπειρο, υψηλής στάθμης ανθρώπινο δυναμικό.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠ/PostScriptum και Tsinghua University/THID (Tsinghua Heritage Institution for Digitalization), με θέμα τη συνεργασία τους σε θέματα ψηφιοποίησης και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς.